Βασικοί σκοποί

There are no translations available.

Βασικοί σκοποί της εταιρείας Brain Fitness Net  είναι:

Ι.     Η παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα

ΙΙ.    Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, και αγωγής υγείας
ΙΙΙ.   Η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και αύξησης της απόδοσης και των δεξιοτήτων
ΙV.  Η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και αποκατάστασης
V.   Η εμπέδωση ολιστικών πρακτικών ενίσχυσης υγείας, θεραπείας και στήριξης ιατρικής αγωγής

Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών χρησιμοποιούνται ειδικές επιστημονικά τεκμηριωμένες μέθοδοι.


Βασικό μέλημα μας είναι  η ΟΛΙΣΤΙΚΗ προσέγγιση του προβλήματος κάθε ατόμου με συνδυασμό κατά περίπτωση συμβουλευτικών υπηρεσιών από ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, γυμναστή, διαιτολόγο, εργοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό παιδαγωγό, σύμβουλο οικογένειας, σύμβουλο εργασίας, νοσηλευτή, σύμβουλο ψυχικής υγείας, σύμβουλο οργάνωσης της μεθόδου εργασίας, σύμβουλο σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σύμβουλο για κανόνες ασφάλειας, σύμβουλο αγωγής υγείας.


Οι υπηρεσίες δεν είναι ιατρικής φύσης.

 

Ισοκράτους Πανηγυρικός : «τὰς ἑταιρείας συνῆγον οὐχ ὑπὲρ τῶν ἰδίων συμφερόντων, ἀλλ’ ἐπὶ τῆ τοῦ πλήθους ὠφελείᾳ».